Dotace aktuálně

nova-zelena-usporam

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM


Víte že, na instalaci tepelného čerpadla a fotovoltaického systému lze získat dotaci až 180.000 Kč.

Vše zařídíme za vás, smluvně garantujeme získání maximální dotace, pro bližší informace nás kontaktujte.

Solární systémy pro ohřev TUV

Nejčastější aplikace solárního systému v geografických podmínkách ČR. Pokrývá potřebu tepla pro ohřev teplé vody 50 - 70%. Při návrhu solárního systému se vychází ze spotřeby teplé vody - stanoví se potřebný objem solárního zásobníku a následně se vhodně navrhne velikost kolektorového pole.

Kolik ušetřím ?

Nejčastější případ, dva dospělí a dvě děti, úspora až 4.000 – 6.000 Kč / rok.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je vždy individuální, pohybuje se od 70.000 – 85.000 Kč.

Výše dotace ?

Solární soustava pro ohřev teplé vody je podporována částkou 38.500 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Individuální vyčíslení. Nejčastěji 8-10 let, se získáním dotace 4-6 let. Solární soustavu lze aplikovat na jakýkoliv stávající systém přípravy teplé vody. Dáváme si záležet na individuálním přístupu k zákazníkovi.

Jak to funguje ?

V solárních kolektorech (1) se ohřívá nemrznoucí směs,

která je čerpadlovou jednotkou (2)

hnána do zásobníku (3)

kde ve spodním výměníku předává své teplo studené vodě (6).

Solární soustava je řízena solární regulací (4).

Soustava je vždy doplněna dalším zdrojem tepla (5).

Ohřev vody

Solární přitápění pro nízkoenergetické a pasivní domy

Vhodné pro domy s nízkou tepelnou ztrátou - zateplené.

Pokrývá potřebu tepla pro ohřev teplé vody a přitápění 20 – 35 %. Typ akumulační nádrže a celá solární soustava se volí individuálně, podle požadavků investora. Objem akumulační nádrže závisí na tepelné ztrátě budovy. Na základě objemu akumulační nádrže a potřeby tepla pro ohřev teplé vody se navrhuje plocha kolektorového pole. Pokud není možné odvézt letní přebytky, např. do bazénu, nesmí se soustava předimenzovat. U soustav s přitápěním je vhodné sklon kolektorového pole zvýšit.

Kolik ušetřím ?

Nejčastější případ, dva dospělí a dvě děti, úspora až 10.000 – 14.000 Kč / rok.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je vždy individuální, pohybuje se od 110.000 – 120.000 Kč.

Vyše dotace ?

Solární soustava pro ohřev teplé vody a přitápění je podporována částkou 55.000 Kč až do výše 50% způsobilých nákladů.

Jaká je návratnost ?

Individuální vyčíslení. Nejčastěji 12 - 16 let, se získáním dotace 6 - 8 let. Výhodná především do novostaveb. S instalací získáte akumulační nádobu, do které můžete připojit další zdroje tepla. Solární soustavu lze také aplikovat na jakýkoliv stávající systém topení. Dáváme si záležet na individuálním přístupu k zákazníkovi.

Jak to funguje ?

V solárních kolektorech (1) se ohřívá nemrznoucí směs,

která je čerpadlovou jednotkou (2)

hnána buď do kombinované akumulační nádoby topení s ohřev teplé vody (3),

kde ve výměníku předává své teplo topné vodě a ohřívá zároveň teplou vodu (5).

Solární soustava je řízena solární regulací anebo kombinovanou regulací celého vytápění s ekvitermním čidlem (6).

Soustava je vždy doplněna dalším zdrojem tepla (8), v tomto případě elektrokotlem. Dalšími zdroji tepla mohou být tepelné čerpadlo, topná tyč, kotel na zemní plyn, krbová vložka anebo automatický kotel a další.

Solární přitápění

Solární ohřev vody bazénu

Jedná se o solární soustavu, která zcela nahrazuje nebo doplňuje energeticky náročný ohřev bazénové vody.

Tato aplikace solární soustavy je zejména vhodná tam, kde se kombinuje se solárním ohřevem teplé vody nebo s přitápěním.

Při návrhu solární soustavy se řídíme těmito paramtery - objem vody v bázénu,požadovaná teplota vody v bazénu, zde jde o bazén vnitřní nebo vnější a další.. . Případně také parametry ohřevu vody nebo přitápění.

Další možností je kombinovaná soustava s ohřevem teplé vody a bazénové vody a nebo pouze se samotným ohřevem bazénové vody.

Kolik ušetřím ?

Nejčastější příklad, dva dospělí a dvě děti, úspora až 15.000 – 18.000 Kč / rok.

Kolik zaplatím ?

Cena na klíč je vždy individuální, pohybuje se od 140.000 – 160.000 Kč.

Jaká je návratnost ?

Individuální vyčíslení. Nejčastěji 10 - 12 let, při získání dotace 55.000 Kč na solární systém pro ohřev teplé vody s přitápěním. Solární soustavu lze aplikovat na jakýkoliv stávající systém topení. Zdrojem tepla může být kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo, elektrokotel, rekuperace. Dáváme si záležet na individuálním přístupu k zákazníkovi.

Jak to funguje ?

V solárních kolektorech (1) se ohřívá nemrznoucí směs,

která je čerpadlovou jednotkou (2)

přes tří-cestný ventil (3)

hnána buď do akumulační nádoby/zásobníku teplé vody,

kde ve spodním výměníku předává své teplo, anebo do bazénového výměníku (7).

Solární soustava je řízena solární regulací (6).

Soustava je vždy doplněna dalším zdrojem tepla (9),

například tepelným čerpadlem, kotlem na zemní plyn, elektrokotlem atd.

Solární ohřev bazénu

Solární ohřev TUV pro komerční objekty

Vhodné pro hotely, penziony, wellness, a další komerční objekty. Všude tam, kde je pravidelná spotřeba teplé vody. Solární systém funguje jako dodatkový zdroj tepla a nahrazuje stávající zdroj ohřevu teplé vody zpravidla 40 - 60 %. Při vhodně zvolené ploše kolektorového pole velmi rychlá návratnost.

Ostatní služby a servis

 • Návrhy, projekty, montáže solárních tepelných soustav
 • Návrhy, projekty, montáže fotovoltaiky
 • Zajištění a vyřízení veškeré dokumentace pro získání dotace NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
 • Úpravy stávajících domovních soustav pro realizaci solární soustavy

Další služby

 • Kompletní dodávky vytápění v rodiných domech
 • Návrhy a realizace podlahového a stěnového topení WOLF
 • Montáže kondenzačních kotlů BUDERUS a THERMONA
 • Revize a montáže plynových zařízení
 • Montáže tepelných čerpadel NIBE

Návratnost a typová řešení

Ohřev teplé vody pro 2-3 osoby

 • 160 l zásobník + 1 kolektor TS 500
 • 160 l zásobník teplé vody a 1 kolektor TS 500 se zvětšenou absorpční plochou a selektivním povrchem.
 • Typicky dvě osoby v důchodu anebo 2-3 osoby se sníženou denní spotřebou teplé vody.
 • Pokrytí celkové potřeby tepla na ohřev teplé vody 55 – 60 %.

Typické schéma zapojení

Návratnost 2 osoby
Celková cena solárního systému na klíč72.000 Kč
Dotace 50 %38.500 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci33.500 Kč

Návratnost investice 6 - 8 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Ohřev teplé vody pro 3-4 osoby

 • 200 l zásobník teplé vody + 2 kolektory TS 300
 • 200 l zásobník teplé vody se dvěmi výměníky a 2 kolektory TS 300 se selektivním povrchem.
 • Typicky tří členná rodina anebo čtyř členná rodina se sníženou denní spotřebou teplé vody.
 • Pokrytí celkové potřeby tepla na ohřev teplé vody 60 %.

Typické schéma zapojení

Návratnost 3-4 osoby
Celková cena solárního systému na klíč85.000 Kč
Dotace 50 %38.500 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci46.500 Kč

Návratnost investice 5 - 7 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Ohřev teplé vody pro 4-6 osob

 • 300 l zásobník teplé vody + 2 kolektory TS 500
 • 300 l zásobník teplé vody se dvěmi výměníky a 2 kolektory TS 500 se selektivním povrchem a zvětšenou absorpční plochou.
 • Typicky čtyř členná rodina anebo pěti až šesti členná rodina se sníženou denní spotřebou teplé vody.
 • Pokrytí celkové potřeby tepla na ohřev teplé vody 60 %.

Typické schéma zapojení

Návratnost pro 4-6 osob
Celková cena solárního systému na klíč92.000 Kč
Dotace 50 %38.500 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci53.500 Kč

Návratnost investice 5 - 7 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Přitápění pro 4 osoby + dům s nízkou tepelnou ztrátou

 • 750 l akumulační nádoba + 3 kolektory TS 500
 • Akumulační nádoba o objemu 750 l s nerezovým výměníkem pro ohřev teplé vody a 3 ks kolektorů TS 500 se zvětšenou absorpční plochou a selektivním povrchem.
 • Pokrývá celkovou potřebu tepla ne ohřev teplé vody a vytápění 25 %.

Typické schéma zapojení

Návratnost 4 osoby
Celková cena solárního systému na klíč125.000 Kč
Dotace 50 %55.000 Kč
Celková cena solárního systému po dotaci70.000 Kč

Návratnost investice 6 - 8 let.

Ceny jsou včetně 15% DPH.

Odeslat poptávku

Typy solárních kolektorů

Solární kolektory se nejčastěji rozdělují podle konstrukce na ploché zasklené a trubicové.

Ploché zasklené dále dělíme např. na selektivní a vakuové. Trubicové se nejčastěji dělí na evropský a čínský typ (Sydney).

Nejdůležitějším kritériem pro volbu kolektoru je jeho aplikace. U rodinných a bytových domů je to především ohřev teplé vody, přitápění nebo ohřev bazénové vody.

Dalšími aplikacemi mohou být solární chlazení, využití v průmyslových procesech nebo v zemědělství.

Všechny nabízené kolektory jsou certifikovány podle evropské laboratoře SOLAR KEYMARK a také obdržely známku DER BLAUE ENGEL, která se uděluje výrobkům a službám, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Veškerou dokumentaci k stažení můžete nalézt zde.

sk_ts300

Solární kolektor TS 300

Plochý zasklený kolektor se selektivním povrchem absorbéru. Kolektor je vhodný v soustavách pro ohřev teplé vody, přitápění a ohřevu bazénové vody.

sk_ts400B

Solární kolektor TS 400

Plochý zasklený kolektor se selektivním povrchem absorbéru a vakuovou izolací. Výhodou tohoto kolektoru, oproti trubicovým vakuovým kolektorům, je možnost obnovení vakua vývěvou. Vakuum ve všech typech vakuových kolektorů časem zaniká a zhoršuje se tak účinnost kolektoru. Thermosolar přišel s nápadem, jak vakuum v kolektoru znovu obnovit.

Další častý problém trubicových kolektorů je praskání skla trubic. Konstrukce uchycení krycího skla a jeho tloušťka zabraňuje u TS 400 jeho poškození, např. při silném krupobití.

Kolektor TS 400 je výhodné použít především v soustavách s přitápěním nebo v celoročních provozech, např. při ohřevu vnitřního bazénu.

sk_ts310

Solární kolektor TS 310

Plochý zasklený kolektor s vylepšeným selektivním povrchem absorbéru. Kromě lepších absorpčních vlastností, se kolektor díky zvýšené izolaci vyznačuje také sníženou emisivitou tepla. Díky těmto vlastnostem je aplikace kolektoru výhodná v soustavách s přitápěním, ohřevu vnitřních bazénů nebo na místech, kde jsme z nějakého důvodu omezeni plochou kolektorového pole.

sk_ts330

Solární kolektor TS 330

Plochý zasklený horizontální kolektor se selektivním povrchem a lyrovým meandrem. Horizontální montáž nám umožňuje výhodně aplikovat kolektor např. pro zastřešení, na fasádu domu nebo paralelně ve dvou řadách za sebou, kdy nedochází ke vzájemnému stínění kolektory.

TOPlist
© 2023 VITASOLAR s.r.o | WEBNICE.cz